ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1285 ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 พฤศจิกายน 2560       ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ จำนวน ๒๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 พฤศจิกายน 2560       ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 พฤศจิกายน 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี    22 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี    20 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 7 ชุด    17 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย