ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1442 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษาศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารฯ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)    19 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ    19 ตุลาคม 2561       สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 ตุลาคม 2561        สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างทำระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    16 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    16 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    12 ตุลาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)    12 ตุลาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 ตุลาคม 2561        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    9 ตุลาคม 2561       สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
   ขอบเขตงาน TOR

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย