ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1935 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    11 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 384,600 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564    4 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้    4 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    4 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 384,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    4 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    1 ตุลาคม 2564       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และสำนักงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)    29 กันยายน 2564        กองคลัง
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,610 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564    29 กันยายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศประกวดราคาและเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    28 กันยายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย