ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1480 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    14 มกราคม 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    28 ธันวาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบาดวิทยา    28 ธันวาคม 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสังเคราะห์กลไกและรูปแบบพื้นที่ฯ    28 ธันวาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 ธันวาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี    26 ธันวาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนามสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    24 ธันวาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศีรษะ และสามมิติ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    21 ธันวาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี    19 ธันวาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะ จ้างศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของประชาชน    19 ธันวาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย