ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1360 ประกาศ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    10 สิงหาคม 2561       ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
   ขอบเขตงาน TOR
ร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding ปีงบประมาณ 2562    10 สิงหาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562    7 สิงหาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเชื้อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2562    7 สิงหาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงและกั้นห้อง บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 และอาคาร 6 ชั้น 2 กรมอนามัย    31 กรกฏาคม 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
เอกสารประกวดราคจ้างจัดพิมพ์ สูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย    26 กรกฏาคม 2561       สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ    23 กรกฏาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย    19 กรกฏาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรืและเครือข่ายกรมอนามัย    19 กรกฏาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒,๐๐๐ เล่ม ครั้งที่ 2    16 กรกฏาคม 2561        สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   เอกสารประกวดราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย