ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1347 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ครั้งที่ 2    3 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด (ครั้งที่ 2)    3 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนังสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงรพร้อมอุปกรณ์ ) ครั งที่ 2    28 เมษายน 2549       กรมอนามัย
สอบราคาซื้อเพื่อเช่าการเชื่อมโยงเครือข่าย Intranet    27 เมษายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz (ครั้งที่ 2)    24 เมษายน 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด    4 เมษายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์    4 เมษายน 2549       กองคลัง กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม)    4 เมษายน 2549       กองคลัง กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ TOR การจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม    29 มีนาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาจ้างผลิดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย    15 มีนาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 125 ][ 126 ][ 127 128 [ 129 ][ 130 ][ 131 ]...หน้าสุดท้าย