ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1285 ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว    13 กันยายน 2547       สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    9 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
แก้ไขเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์    31 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    30 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์    3 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์    26 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์    22 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอหาร (นมผสม)    6 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 125 ][ 126 ][ 127 128 [ 129 ]...หน้าสุดท้าย