ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1327 ประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)    7 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด)    30 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    24 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    18 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ จำนวน 3 กลุ่ม    17 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการแปลงสีฟันและยาสีฟัน    9 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์    7 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยกรมอนามัย    27 ตุลาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 125 ][ 126 ][ 127 128 [ 129 ][ 130 ][ 131 ]...หน้าสุดท้าย