ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1469 ประกาศ
ข้อกำหนดการจัดซื้อเม็ดแช่ทำความสะอาดฟันเทียม (ฟันปลอม)    8 สิงหาคม 2550       กรมอนามัย
สอบราคาซื้อราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    3 สิงหาคม 2550       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    2 สิงหาคม 2550       กรมอนามัย
แก้ไขประกาศกรมอนามัยที่ ศกม.1/50เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุขผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    2 สิงหาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    1 สิงหาคม 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุขผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    23 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
test    13 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อ ห่วงคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    13 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การจัดซื้อเม็ดแช่ทำความสะอาดฟันเทียม (ฟันปลอม)    13 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    11 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 125 ][ 126 ][ 127 128 [ 129 ][ 130 ][ 131 ]...หน้าสุดท้าย