ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1340 ประกาศ
สอบราคาจ้างจัดการรณรงค์สร้างกระแสสังคมเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    8 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ำยาตรวจ CD4    13 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำแบบจำลองชุดใหญ่สาธิตการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน    9 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาบริการ การบริหารจัดประชุมนานาชาติ    3 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)    2 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ รายการยาฝังคุมกำเนิด    18 เมษายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำัลังกาย 2 รายการ    18 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์    18 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยาฝังคุมกำเนิด    17 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 128 ][ 129 ][ 130 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ]...หน้าสุดท้าย