ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1310 ประกาศ
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์    26 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์    22 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอหาร (นมผสม)    6 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ    21 มิถุนายน 2547       สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ยกเลิกประกาศประกวดราคา    27 เมษายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน    25 มีนาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรักฯ    3 กุมภาพันธ์ 2547       สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 3 รายการ    3 กุมภาพันธ์ 2547       ศูนย์อนามัยที่ 1

  หน้าแรก...[ 128 ][ 129 ][ 130 131