ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1442 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    24 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสวนสุขภาพพร้อมสนามเด็กเล่น    19 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ    16 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ    16 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 mg จำนวน 7,400 ขวด    9 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir 100 mg    4 มกราคม 2550       กรมอนามัย
ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg    4 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 2 รายการ    22 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    15 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 128 ][ 129 ][ 130 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ]...หน้าสุดท้าย