ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1935 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)    16 กุมภาพันธ์ 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ระบบ    2 กุมภาพันธ์ 2550       กรมอนามัย
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสวนสุขภาพ พร้อมสนามเด็กเล่น    2 กุมภาพันธ์ 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    24 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสวนสุขภาพพร้อมสนามเด็กเล่น    19 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ    16 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ    16 มกราคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 mg จำนวน 7,400 ขวด    9 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 มกราคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir 100 mg    4 มกราคม 2550       กรมอนามัย

  หน้าแรก...[ 177 ][ 178 ][ 179 180 [ 181 ][ 182 ][ 183 ]...หน้าสุดท้าย