ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อ ห่วงคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    13 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การจัดซื้อเม็ดแช่ทำความสะอาดฟันเทียม (ฟันปลอม)    13 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    11 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์์การประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก    10 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก    10 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลการประกวดราคา    4 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    2 กรกฏาคม 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์    2 กรกฏาคม 2550       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อห่วงคุมกำเนิด    29 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
ประกวดราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    27 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 185 ][ 186 ][ 187 188 [ 189 ][ 190 ][ 191 ]...หน้าสุดท้าย