ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2    21 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    20 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    6 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ    1 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Lamivudine (3TC)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    1 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Stavudine (d4t)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    1 มิถุนายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน    28 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ขอเลื่อนกำหนดวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์    25 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg.    25 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม    24 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 186 ][ 187 ][ 188 189 [ 190 ][ 191 ][ 192 ]...หน้าสุดท้าย