ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อคลอรีนชนิดเม็ดฟู่    24 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์    18 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Lamivudine (3TC) ขนาด 150 mg    16 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์    16 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
ประกวดราคาซื้อโปแตสเซี่ยมไอโอเดท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    11 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว    9 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการซื้อโปแตสเซียมไอโอเดท    2 พฤษภาคม 2550       กรมอนามัย
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณก๊าซภาคสนาม    27 เมษายน 2550       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    27 เมษายน 2550       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์    27 เมษายน 2550       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 187 ][ 188 ][ 189 190 [ 191 ][ 192 ][ 193 ]...หน้าสุดท้าย