ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    28 กันยายน 2549       กรมอนามัย
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    22 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    21 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตั้ง    12 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการส้วมไทย    11 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    1 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    31 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    28 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    28 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    22 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 188 ][ 189 ][ 190 191 [ 192 ][ 193 ][ 194 ]...หน้าสุดท้าย