ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 2 รายการ    22 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    15 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir (2,500 ขวด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    4 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    4 ธันวาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร(นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    28 พฤศจิกายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Ritonavir 100 mg ชนิดแคปซูล    21 พฤศจิกายน 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ การจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Indinavir 400 mg ชนิดแคปซูล    21 พฤศจิกายน 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 2 รายการ ( ครั้งที่ 3 )    14 พฤศจิกายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคารายการประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯ    13 พฤศจิกายน 2549       กรมอนามัย
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    25 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 189 ][ 190 ][ 191 192 [ 193 ][ 194 ][ 195 ]...หน้าสุดท้าย