ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2)    24 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    24 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคารกรมอนามัย จำนวน 16 วงจร (ครั้งที่ 2)    18 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 2 รายการ    18 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    17 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์การประกวดราคาซื้อเพื่อการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคารกรมอนามัย จำนวน 16 วงจร    16 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการประชุมส้วมโลก พ.ศ.2549    13 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบรดน้ำ    13 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การประชุมส้วมโลก พ.ศ.2549    5 ตุลาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    28 กันยายน 2549       กรมอนามัย

  หน้าแรก...[ 190 ][ 191 ][ 192 193 [ 194 ][ 195 ][ 196 ]...หน้าสุดท้าย