ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2042 ประกาศ
สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตั้ง    12 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการส้วมไทย    11 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคา    1 กันยายน 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    31 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    28 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลการประกวดราคา    28 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    22 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างผลิตป้ายตลาดสดน่าซื้อ    11 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    10 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อห่วงคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 191 ][ 192 ][ 193 194 [ 195 ][ 196 ][ 197 ]...หน้าสุดท้าย