ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1978 ประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยกรมอนามัย    27 ตุลาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำงานตัวอย่างฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกชนิดบางส่วน    17 ตุลาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้่างผลิตป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste    19 สิงหาคม 2548       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    19 สิงหาคม 2548       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายฯ    12 กรกฏาคม 2548       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างประชาสัมพันธ์การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6    17 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างจัดการรณรงค์สร้างกระแสสังคมเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    8 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 191 ][ 192 ][ 193 194 [ 195 ][ 196 ][ 197 ]...หน้าสุดท้าย