ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2042 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป(ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 2 รายการ    3 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    2 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    1 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อ นำยา CD4 จำนวน 3 รายการ    1 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
ขอเชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายากรจัดซื้อห่วงคุมกำเนิด จำนวน 20,000 ชุด    26 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด (ครั้งที่ 2)    18 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด    18 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
ประกวดราคาซื้อโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    17 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคมซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป    7 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 192 ][ 193 ][ 194 195 [ 196 ][ 197 ][ 198 ]...หน้าสุดท้าย