ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    17 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคมซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป    7 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุฯ    28 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ    28 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
ยอเลิกการประกวดราคา (เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ)    20 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good taste    20 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ยกเลิกการประกวดราคา ( เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม))    16 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
ยกเลิกการประกวดราคา ( เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิน จำนวน 7,000 ชุด )    16 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
ยกเลิกการประกวดราคา (เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม )    8 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก    7 มิถุนายน 2549       กรมอนามัย

  หน้าแรก...[ 193 ][ 194 ][ 195 196 [ 197 ][ 198 ][ 199 ]...หน้าสุดท้าย