ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด) ครั้งที่ 2    19 มกราคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ขอแก้ไขเอกสารประมูลฯ (จ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด)    11 มกราคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการประมูล    29 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    28 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด    27 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์)    15 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการประมูล    13 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์    8 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)    7 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 193 ][ 194 ][ 195 196 [ 197 ][ 198 ][ 199 ]...หน้าสุดท้าย