ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป    31 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    26 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    24 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม    19 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์    17 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด    17 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์    9 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ครั้งที่ 2    3 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด (ครั้งที่ 2)    3 พฤษภาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนังสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงรพร้อมอุปกรณ์ ) ครั งที่ 2    28 เมษายน 2549       กรมอนามัย

  หน้าแรก...[ 194 ][ 195 ][ 196 197 [ 198 ][ 199 ][ 200 ]...หน้าสุดท้าย