ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2042 ประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    28 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด    27 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์)    15 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการประมูล    13 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์    8 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)    7 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด)    30 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    24 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 196 ][ 197 ][ 198 199 [ 200 ][ 201 ][ 202 ]...หน้าสุดท้าย