ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1360 ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 12,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 กรกฏาคม 2561       สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   เอกสารประกวดราคา
จ้างจัดนิทรรศการกรมอนามัยภายในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๖๑)    4 กรกฏาคม 2561       ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ้างจัดพิมพ์ สูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม    26 มิถุนายน 2561        สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    25 มิถุนายน 2561        สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๒,๐๐๐ เล่ม    14 มิถุนายน 2561       สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑ จัดซื้อจัดจ้างหุ่นฝึกช่วยชีวิตแบบเต็มตัว ฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมชุดประเมินผล จำนวน ๑ ชุด    11 มิถุนายน 2561        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างจัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ครั้งที่ 2)    31 พฤษภาคม 2561       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก จำนวน 800,000 เล่ม    1 พฤษภาคม 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 เมษายน 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 เมษายน 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]...หน้าสุดท้าย