ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1442 ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อแบบ Infectious waste Digital Tracking System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    9 ตุลาคม 2561       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาจ้างทำระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    5 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกวดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    5 ตุลาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    4 ตุลาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    4 ตุลาคม 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    4 ตุลาคม 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    4 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    3 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)    2 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2    2 ตุลาคม 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]...หน้าสุดท้าย