ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายฯ    12 กรกฏาคม 2548       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างประชาสัมพันธ์การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6    17 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
สอบราคาจ้างจัดการรณรงค์สร้างกระแสสังคมเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ    13 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    8 มิถุนายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ำยาตรวจ CD4    13 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำแบบจำลองชุดใหญ่สาธิตการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน    9 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาบริการ การบริหารจัดประชุมนานาชาติ    3 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)    2 พฤษภาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 198 ][ 199 ][ 200 201 [ 202 ][ 203 ][ 204 ]...หน้าสุดท้าย