ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2042 ประกาศ
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์    18 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยาฝังคุมกำเนิด    17 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ข้อมูลเพิ่มเติมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์    9 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์    9 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    7 มีนาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร (นมผสม)    24 กุมภาพันธ์ 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการยาฝังคุมกำเนิด    4 กุมภาพันธ์ 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 129 รายการ    2 กุมภาพันธ์ 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
แก้ไขเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    27 มกราคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการรถกระบะดัดแปลงเป็นรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์    25 มกราคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 199 ][ 200 ][ 201 202 [ 203 ][ 204 ][ 205 ]...หน้าสุดท้าย