ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)    9 กันยายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
แก้ไขเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์    31 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    30 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์    3 สิงหาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์    26 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์    22 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อวัสดุอหาร (นมผสม)    6 กรกฏาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์    24 มิถุนายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 รายการ    21 มิถุนายน 2547       สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

  หน้าแรก...[ 201 ][ 202 ][ 203 204 [ 205 ]...หน้าสุดท้าย