ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1344 ประกาศ
จ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 กุมภาพันธ์ 2561       กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ    14 กุมภาพันธ์ 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อยาวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก)    12 กุมภาพันธ์ 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อยาวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก)    12 กุมภาพันธ์ 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2)    9 กุมภาพันธ์ 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง ) จำนวน ๑ ชุด โดยใช้งบประมาณเงินบำรุงของกรมอนามัยปี ๒๕๖๑    8 กุมภาพันธ์ 2561        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
ซื้อชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยใช้เงินบำรุงของกรมอนามัยปี ๒๕๖๑    8 กุมภาพันธ์ 2561        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    5 กุมภาพันธ์ 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    31 มกราคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2)    30 มกราคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ]...หน้าสุดท้าย