ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1285 ประกาศ
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    31 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding    31 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและออกกำลังกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    30 ตุลาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก    30 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Medabon จำนวน 16,050 ชุด    30 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    25 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ    25 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 ตุลาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อรถวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน    20 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี    19 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ]...หน้าสุดท้าย