ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1442 ประกาศ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    2 ตุลาคม 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 10 ชุด (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)    1 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)    1 ตุลาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)    1 ตุลาคม 2561        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    28 กันยายน 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    27 กันยายน 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)    26 กันยายน 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562    26 กันยายน 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)    25 กันยายน 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 5 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    21 กันยายน 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ]...หน้าสุดท้าย