ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1360 ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    2 เมษายน 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดกรารเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร    30 มีนาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 มีนาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    19 มีนาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 มีนาคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2)    15 มีนาคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 มีนาคม 2561       กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ]...หน้าสุดท้าย