ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1327 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 2)    12 มกราคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี    11 มกราคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    10 มกราคม 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ครั้งที่ 2    28 ธันวาคม 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง    27 ธันวาคม 2560       สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี    22 ธันวาคม 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 ธันวาคม 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)    20 ธันวาคม 2560       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 ธันวาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 ธันวาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ]...หน้าสุดท้าย