ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1978 ประกาศ
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    27 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    27 ตุลาคม 2564       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
(ร่าง) ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    25 ตุลาคม 2564       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ ร่างประกวดและร่างประกาศ ซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    25 ตุลาคม 2564        สำนักส่งเสริมสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    20 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้    19 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้    19 ตุลาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 ตุลาคม 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดีวิตามินเอวิตามินอีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระ จำนวน 1 เครื่อง    19 ตุลาคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 ][ 3 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]...หน้าสุดท้าย