ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1442 ประกาศ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    20 กันยายน 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561    20 กันยายน 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
การจัดซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3    20 กันยายน 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562    20 กันยายน 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    20 กันยายน 2561       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยของอาคารกรมอนามัย และศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    19 กันยายน 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Couple Plasma Mass Spectrometer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    19 กันยายน 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศราคาจัดซื้อหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด    18 กันยายน 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    17 กันยายน 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด    17 กันยายน 2561        สำนักงานเลขานุการกรม
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 ][ 3 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]...หน้าสุดท้าย