ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1285 ประกาศ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    10 ตุลาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๒๕๖๑    10 ตุลาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อรถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คัน (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)    9 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)    9 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)    9 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)    9 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561( 2 เดือน)    5 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561( 2 เดือน)    5 ตุลาคม 2560        กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยของอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561    3 ตุลาคม 2560       กองคลัง
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)    29 กันยายน 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 ][ 3 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]...หน้าสุดท้าย