ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1327 ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 ธันวาคม 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย โดยวิธีคัดเลือก    19 ธันวาคม 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี    14 ธันวาคม 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 ธันวาคม 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    8 ธันวาคม 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)    8 ธันวาคม 2560        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 (e-bidding)    7 ธันวาคม 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    6 ธันวาคม 2560       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกลิ่นภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medabon จำนวน 16,050 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)    28 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 1 ][ 2 ][ 3 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]...หน้าสุดท้าย