ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 พฤศจิกายน 2564       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    29 พฤศจิกายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา จ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    29 พฤศจิกายน 2564       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    23 พฤศจิกายน 2564       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจพร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    23 พฤศจิกายน 2564       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศยกเลิก การประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 พฤศจิกายน 2564       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
จ้างขนส่งภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ชุดทดสอบทางภาคสนาม (Field test kit)    22 พฤศจิกายน 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย    19 พฤศจิกายน 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 2 ][ 3 ][ 4 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ]...หน้าสุดท้าย