ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาบริการ การบริหารจัดประชุมนานาชาติ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 พฤษภาคม 2548             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาบริการ การบริหารจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 ปี 2548" จำนวน 1 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th