สอบราคาจ้างจัดการรณรงค์สร้างกระแสสังคมเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
13 มิถุนายน 2548 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดการรณรงค์สร้างกระแสสังคม เรื่อง การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th