ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำงานตัวอย่างฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกชนิดบางส่วน

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
17 ตุลาคม 2548             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำงานตัวอย่างฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกชนิดบางส่วน จำนวน 1,500 ชุด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th