ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
30 พฤศจิกายน 2548 
รายละเอียด: จ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด จำนวน 300,000 ชุด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th