สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
8 ธันวาคม 2548             
รายละเอียด: เรื่อง การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th