ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกายปี 2549

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
21 กุมภาพันธ์ 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกายปี 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th