ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
6 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. นมดัดแปลงสำหรับทารก (สูตร ๑) จำนวน ๑,๒๘๐ กิโลกรัม ๒. นมดัดแปลง (สูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก สูตร ๒) จำนวน ๑,๐๒๘ กิโลกรัม
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
โทรศัพท์ติดต่อ: 055-299280
โทรสารติดต่อ: 055-299285
อีเมล์ติดต่อ: