ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 ธันวาคม 2560             
รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
โทรศัพท์ติดต่อ: 055-299280
โทรสารติดต่อ: 055-299285
อีเมล์ติดต่อ: