ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายในอาคารพื้นที่สำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 มกราคม 2561 
รายละเอียด: เนื่องจากตั้งแต่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาเป็นเวลา 20 ปี ยังไม่เคยมีการปรับปรุงทาสีภายใน ปัจจุบันสีภายในอาคารเริ่มซีดจาง เสื่อมสภาพ บางส่วนมีรอยร้าวเป็นรูพรุน
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: