สอบราคาจ้างผลิตป้ายตลาดสดน่าซื้อ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 สิงหาคม 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตป้ายตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 325 แผ่น
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th