ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
17 ตุลาคม 2549             
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาประชาสัมพันธ์การประชุมส้วมโลก พ.ศ. 2549 กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 6-16 ตุลาคม 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th