ประกวดราคาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
8 มกราคม 2550 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th