ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 มกราคม 2550             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวกราคาซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz 600 mg. จำนวน 7,400 ขวด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th