ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสวนสุขภาพ พร้อมสนามเด็กเล่น

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
2 กุมภาพันธ์ 2550 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและสวนสุขภาพ พร้อมสนามเด็กเล่น
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th