ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และสำนักงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
29 กันยายน 2564 
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมอนามัย อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย และสำนักงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904138
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th