ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,610 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
29 กันยายน 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,610 ชุด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904137
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th