ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
1 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2Ag Rapid Test Kid) จำนวน 180,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904137
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th