ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 384,600 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 384,600 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904137
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th