ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 384,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 ตุลาคม 2564 
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 จำนวน 384,600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: ๐๒ ๕๙๐๔๑๓๗
โทรสารติดต่อ: ๐๒ ๕๙๐๔๑๓๕
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th