ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการถ่ายเทของอากาศในห้อง Indoor จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904137
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th