ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดีวิตามินเอวิตามินอีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดีวิตามินเอวิตามินอีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระจำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 26 ต.ค. 64
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904331
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th