ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
28 ตุลาคม 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักโภชนาการ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5904331
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th