จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
9 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน 24 ปี
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 0259074172
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: Methinee.k@anamai.mail.go.th