ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
10 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: