ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
15 พฤศจิกายน 2564             
รายละเอียด: กรมอนามัย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th