ประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องย่อยไนโตรเจน ขนาด 8 หลุม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,170,000.00 บาท

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 เมษายน 2565 
รายละเอียด: ซื้อชุดเครื่องย่อยไนโตรเจน ขนาด 8 หลุม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,170,000.00 บาท
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ: 029687620
โทรสารติดต่อ: 4869
อีเมล์ติดต่อ: sukanya.sa@anamai.mail.go.th