ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน ป.๕ - ป๖ และ ม.๑ - ม.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
5 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียด: ตามที่ กรมอนามัยจ้างพิมพ์สมุดบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน ป.๕ - ป๖ และ ม.๑ - ม.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) นั้น
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: ๐๒ ๕๙๐๔๖๕๘
โทรสารติดต่อ: ๐๒ ๕๙๐๔๑๓๕
อีเมล์ติดต่อ: pawitra.r@anamai.mail.go.th